kaznd hobby blog

趣味が忙しくて仕事してる暇がありません・・・

08<< 123456789101112131415161718192021222324252627282930 >>10

鉄道撮影記録 特大貨物 シキ611 B1 2015/9/12~13

train621.jpg
train622.jpg
京葉臨海鉄道 KD60 1 + シキ611 B1 + ヨ8404
train623.jpg
train624.jpg
train625.jpg
train626.jpg
train627.jpg
シキ611 B1 + ヨ8404

train628.jpg
train629.jpg
train630.jpg
EF65 2068 + シキ611 B1 + ヨ8404

 | ホーム |