kaznd hobby blog

趣味が忙しくて仕事してる暇がありません・・・

01<< 12345678910111213141516171819202122232425262728 >>03

鉄道撮影記録 シキ801 特大貨物 2019/2/25

train918.jpg
train919.jpg
ヨ8404 + シキ801 B1

train920.jpg
train921.jpg
EF65 2080 + ヨ8404 + シキ801 B1

 | ホーム |  »